Hot Cuisine Quest

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Hot Cuisine Quest

Post by gubihe » Mon Jun 03, 2019 4:52 pm

For English version click here

Witam. W tym krótkim poradniku zebraliśmy wszystkie potrawy jakie da się przyrządzić u Jean Pierre wraz z właściwościami jakie gracz zyskuje po zjedzeniu. Wszystkie potrawy można jeść raz na 15 minut (czyli np odstęp między Banana Chocolate Shake a Coconut Shrimp Bake i każdą inną wynosi 15 minut). Wyjątkiem jest Blackjack (raz na 30 minut) oraz Sweet Mangonaise Elixir (raz na dobę) które mają swoje limity niezależnie od poprzednich potraw. Zjedzenie nowej potrawy zastąpi efekty starej potrawy.
 • Rotworm Stew Image                                        - regeneruje 30% życia
 • Hydra Tongue Salad Image                                - usuwa wszystkie negatywne efekty
 • Roasted Dragon Wings Image                             - zwiększa shielding o 10 przez godzinę
 • Tropical Fried Terrorbird Image                         - zwiększa regenerację życia przez godzinę
 • Banana Chocolate Shake Image                         - zwiększa regenerację many przez godzinę
 • Veggie Casserole Image                                     - zwiększa fist, sword, axe oraz club fighting o 10 przez godzinę
 • Filled Jalapeno Peppers Image                           - zwiększa prędkość przez godzinę
 • Blessed Steak Image                                          - regeneruje 50% many
 • Northern Fishburger Image                                - zwiększa fishing o 50 przez godzinę
 • Carrot Cake Image                                            - zwiększa distance fighting o 10 przez godzinę
 • Coconut Shrimp Bake Image                              - zwiększa maksymalną ilość życia i many o 150 przez godzinę
 • Blackjack Image                                               - regeneruje 1000 życia (3 użycia)
 • Demonic Candy Balls Image                              - zwiększa prędkość oraz wszystkie parametry z zakładki Stats przez godzinę
 • Sweet Mangonaise Elixir Image                         - regeneruje część staminy

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Hot Cuisine Quest

Post by gubihe » Mon Jun 03, 2019 9:48 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello. In this short guide we have collected all the dishes that can be made with Jean Pierre along with the properties that the player gains after eating. All dishes can be eaten once every 15 minutes (eg, the interval between Banana Chocolate Shake and Coconut Shrimp Bake and each other is 15 minutes). The exception is Blackjack (once every 30 minutes) and Sweet Mangonaise Elixir (once a day) which have their limits regardless of previous dishes. New dish will replace effects from previous.
 • Rotworm Stew Image                                        - regenerates 30% of life
 • Hydra Tongue Salad Image                                - removes all negative effects
 • Roasted Dragon Wings Image                             - increases shielding by 10 for an hour
 • Tropical Fried Terrorbird Image                         - increases the regeneration of life for an hour
 • Banana Chocolate Shake Image                         - increases mana regeneration for an hour
 • Veggie Casserole Image                                     - increases fist, sword, axe and club fighting by 10 for an hour
 • Filled Jalapeno Peppers Image                           - increases the speed for an hour
 • Blessed Steak Image                                          - regenerates 50% of mana
 • Northern Fishburger Image                                - increases fishing by 50 for an hour
 • Carrot Cake Image                                            - increases distance fighting by 10 for an hour
 • Coconut Shrimp Bake Image                              - increases the maximum amount of mana and life by 150 for an hour
 • Blackjack Image                                               - regenerates 1000 health points (3 uses)
 • Demonic Candy Balls Image                              - increases speed and all parameters from the Stats tab for one hour
 • Sweet Mangonaise Elixir Image                         - regenerates part of the stamina

Locked