Page 1 of 1

Aktualizacja regulaminu.

Posted: Fri Nov 02, 2018 11:24 am
by gubihe
Dokonaliśmy zmiany w regulaminie w punkcie 4.3, dodaliśmy "jeśli nie ma nikogo kto mógłby zweryfikować uczciwość gracza, podstawą do nałożenia kary może być analiza nagrania ze wskazaniem jakiego okresu dotyczyło dane przewinienie". Zmiana pozwoli nam weryfikować gdy ktoś gra nie do końca fair np w nocy, kiedy załoga serwera śpi głębokim snem.

=====================================

We have made changes to the regulations in point 4.3, we added "if there is nobody who could verify the honesty of the player, the basis for imposing a penalty may be the analysis of the recording indicating the period of the offense". The change will allow us to verify when someone plays not quite fair, eg at night, when the server staff sleeps deeply.