Aktualizacja regulaminu.

Update, ogłoszenia oraz zmiany na serwerze.
Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Aktualizacja regulaminu.

Post by gubihe » Fri Nov 02, 2018 11:24 am

Dokonaliśmy zmiany w regulaminie w punkcie 4.3, dodaliśmy "jeśli nie ma nikogo kto mógłby zweryfikować uczciwość gracza, podstawą do nałożenia kary może być analiza nagrania ze wskazaniem jakiego okresu dotyczyło dane przewinienie". Zmiana pozwoli nam weryfikować gdy ktoś gra nie do końca fair np w nocy, kiedy załoga serwera śpi głębokim snem.

=====================================

We have made changes to the regulations in point 4.3, we added "if there is nobody who could verify the honesty of the player, the basis for imposing a penalty may be the analysis of the recording indicating the period of the offense". The change will allow us to verify when someone plays not quite fair, eg at night, when the server staff sleeps deeply.

Locked