Ice Witch by lower levels

Locked
BySKIP
Posts: 9
Joined: Mon Mar 16, 2020 11:53 am

Ice Witch by lower levels

Post by BySKIP » Thu Mar 26, 2020 8:34 am

Wymagania:
- Polecany lvl postaci 70+ 26dist+.
- Energy Field rune 38gp/sztuka (sporo)
- Hunter Crossbow, Hunter Bow, Hunter Bolt,Hunter Arrow.

Image
Plusy:
- Szybkie zdobywanie doświadczenia.
- Możliwość zrobienia szybciej taska.
- Praktycznie niemożliwe postawienie bota w ten sposób.
- przyjemność z expu walki na dystans.

Minusy:
- Ice Witche zadają sporo obrażeń.
- Brak dropu z zabitych wiedźm na wysepkach. (powinna działać lina z hunter questa na wszystkie moby)
- Ciężkie zrobienie dostępu.
- Miejsce jest często odwiedzane przez lokalne boty z topki.
- Amunicja jest dość ciężko dostępna.
- Będziemy zawsze na stracie (jeśli strzały,bolty robimy na manasach)
- Niestety ta metoda działa jedynie wtedy gdy stoimy na podstawowym poziomie ice witchów, ponieważ na dole nie ma takich możliwości by tak sprawnie się poruszać.

BySKIP
Posts: 9
Joined: Mon Mar 16, 2020 11:53 am

Re: Ice Witch by lower levels

Post by BySKIP » Thu Mar 26, 2020 8:39 am

Image
Requirements:
- Recommended level 70+ 26dist +.
- Energy Field rune 38gp / pc (quite a lot)
- Hunter Crossbow, Hunter Bow, Hunter Bolt, Hunter Arrow.

Pros:
- Fast gaining experience.
- The ability to do faster task.
- Practically impossible to put the bot in this way.
- pleasure from ranged combat exp.

Cons:
- Ice Witche deal a lot of damage.
- No drop from dead witches on islets. (there should be a rope from the hunter quest for all mobs)
- Hard access.
- Place is often visited by local high level bots.
- Ammunition is quite hard available.
- We will always be at a loss (if we make arrows, bolts with mana potions)
- Unfortunately, this method works only when we are at the basic level of ice witches, because at the bottom there are no such possibilities to move so efficiently.
Last edited by Tugaon on Thu Mar 26, 2020 5:03 pm, edited 1 time in total.
Reason: Changed minuses to cons.

Locked