Page 1 of 1

Training Monks

Posted: Fri Aug 31, 2018 4:43 pm
by gubihe
For English version click here

Witam.

Na serwerze istnieje możliwość trenowania z wykorzystaniem Training Monków. Wejście do nich na Rookgaardzie znajduje się we wschodniej części depo natomiast na Luminis ze świątyni.

Image

Image

Aby móc przejść dalej należy mieć co najmniej 8 poziom. Aby trenowanie nie było zbyt łatwo, na trainach tak jak i na reszcie mapy, działa system afk. Jednak korzystając z souli możemy wydłużać standardowy limit 15 minut zanim postać dostanie kicka. Dla postaci na exicie pełne 100 souli wystarcza na 12 godzin, co w przeliczeniu oznacza 1 soul mniej co każde 432 sekundy. Dla postaci na trainach, ale z aktywnym klientem soule spalane są 2x wolniej (100 souli wystarcza na 24h treningu). Gdy poziom souli spadnie do 0, a postać dalej jest nieaktywna jest kickowana z gry. Regeneracja souli odbywa się tak jak na RL - poprzez expienie bądź spanie w łóżku.

Image

Re: Training Monks

Posted: Fri Aug 31, 2018 4:48 pm
by gubihe
Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello.

On the server there is the possibility of training using Training Monks. Entrance to them on Rookgaard is in the eastern part of the depot, while on Luminis from the temple.

Image

Image

To be able to go further you must have at least 8 level. In order to not train very easily, the afk system works on trains as well as on the rest of the map. However, using the soul points we can extend the standard limit of 15 minutes before the character gets a kick. For characters on exit, a full 100 souls are enough for 12 hours of training, which means 1 soul less every 432 seconds. For characters on trains, but with an active, connected client, soule are burned 2x slower (100 soul points is enough for 24 hours of training). When the level of the soul points drops to 0 and the character is still inactive, it is kicked from the game. Regeneration of the soul points takes place just like on RL - by going on exp or sleeping in bed.

Image