Saper / Minesweeper

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Saper / Minesweeper

Post by Tugaon » Wed Apr 04, 2018 11:57 pm

For English version click here
 1. Co to jest?
  Saper jest to gra, która polega na poprawnym zaznaczeniu 10 min na planszy.
 2. Jak zacząć grę?
  Gracz musi mieć wykonane dzienne misje (od poniedziałku do piątku) oraz zaczętą sobotnią w The Travelling Trader Quest. Grę zaczynamy u NPC Paulie w depo Rookgaardu (play).
  Image
 3. Nagroda:
  Gracz ma możliwość napełnienia Imageakwarium i posiadania rybki Image oraz znaleźć się na liście rankingowej: Kliknij Tutaj!
 4. Zasady:
  • Gracz powinien posiadać co najmniej 20 poziom doświadczenia.
  • Gracz musi podsiadać Imagełopatę i Imageróżdżkę, którą możemy nabyć u NPC za 299 gp.
  • Gracz ma 5 minut (300 sekund) na zaznaczenie 10 min.
  • Gracz przegrywa w momencie kiedy minie czas, pod jednym z zaznaczonych pól nie ma miny, odkryje pole z miną.
 5. Interfejs oraz jak grać:
  Image
  • Licznik przy zielonej strzałce oznacza czas gry.
  • Licznik przy niebieskiej strzałce oznacza czas, który pozostał do końca gry.
  • Licznik przy czerwonej strzałce oznacza ilość min pozostałych do zaznaczenia.
  • Za pomocą Imageróżdżki oznaczamy i odznaczamy pole pod którym podejrzewamy, że znajduje się mina. Licznik min zwiększy się lub zmniejszy o 1.
   Image
  • Za pomocą Imagełopaty odkrywamy pola pod którymi podejrzewamy, że nie ma żadnej miny. Jeśli bezpośrednio wokół odkrytego pola znajduje się jedna lub więcej min, liczba gp będzie oznaczała ich ilość.
   Image
  • Jeśli na odkrytym polu nie ma żadnych min, gra odkryje sąsiadujące z nimi pola.
   Image
 6. Możliwe jest również obejrzenie filmu:

Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Saper / Minesweeper

Post by Tugaon » Sat Apr 07, 2018 5:29 pm

 1. What it is?
  Saper is a game where you must mark 10 mines. It's popular Windows game: Minesweeper.
 2. How to start the game?
  Player must have completed daily missions (from Monday to Friday) and started Saturday in The Travelling Trader Quest. Game can be started after asking NPC Paulie in Rookgaard depo. (play).
  Image
 3. Reward:
  Player have possibility to fill Imageaquarium with a fish inside Image and be on ranking list on server site: Click here!
 4. Rules:
  • Player must have at least 20 level.
  • Player must have Imageshovel and Imagemagic wand. Magic wand can be bought from NPC for 299gp.
  • Player have 5 minutes (300 seconds) to mark 10 mines.
  • Player will lose when time has passed, under marked tile wasn't be any mine, discovered tile be with mine.
 5. Interface and how to play:
  Image
  • Numbers near green arrow means playing time.
  • Numbers near blue arrow means time before game has ended.
  • Numbers near red arrow means left mines to mark.
  • Using Imagemagic wand on tile, we can mark and unmark tile where we think mine is. Mines counter will increase or decrease at 1.
   Image
  • Using Imageshovel, we can mark tiles, where we think there is no mine. If nearest tile have one or more mine then number of gp will be their number.
   Image
  • If there are no mines in the open field, the game will discover the surounding fields.
   Image
 6. You can watch video as well:

Locked