Wiadomości offline / Offline messages

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Wiadomości offline / Offline messages

Post by Tugaon » Wed Apr 04, 2018 11:35 pm

For English version click here
 1. Co to jest?
  W momencie kiedy inny gracz jest niedostępny nie musimy korzystać z Image listu i Image skrzynki pocztowej. Na serwerze została wprowadzona komenda /offline:

  Code: Select all

  /offline nick, wiadomość
  Image
 2. Zasady użycia:
  • Można używać wszystkich liter alfabetu łacińskiego oraz niemal wszystkich znaków specjalnych (bez apostrofu i cudzysłowu).
  • Limit wiadomości wynosi 220 znaków.
  • Gracz musi posiadać 4 poziom postaci.
  • Wiadomość może być wysłana raz na godzinę.
  • Gracz do którego zostanie dostarczona wiadomość musi być wylogowany oraz znajdować się na tym samym świecie.
   Image
 3. Sposób dostarczenia:
  • Jeśli nadawca jest zalogowany to wiadomość będzie dostarczona prosto od niego i można z nim kontynuować rozmowę.
   Image
  • Jeśli nadawca jest wylogowany to wiadomość będzie dostarczona przez NPC Pat, sprawującego funkcję kierownika poczty.
   Image

Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Wiadomości offline / Offline messages

Post by Tugaon » Sat Apr 07, 2018 5:29 pm

 1. What it is?
  When someone else is offline and you want to send him or her a message then you don't need to use a Image letter or Image mailbox. There is a command for this: /offline:

  Code: Select all

  /offline nick, message
  Image
 2. Rules:
  • All Latin letters and almost all special characters can be used (excluding apostrophe and quotation marks).
  • The message limit is 220 characters.
  • Player must have 4 level.
  • Message can be sent one time per hour.
  • Receiver must be offline and have character on the same server.
   Image
 3. Delivery method:
  • If sender is still logged in then receiver will receive a message from sender and sender can continue messaging him.
   Image
  • If sender is logged out then receiver will receive a message from NPC Pat, the mail manager.
   Image

Locked