Wyzwania / Challenges

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 12:59 pm

For English version click here
 1. Aktywne wyzwania
  Aktualnie aktywne wyzwania można sprawdzić w questlogu, bądź na jednej z tablic znajdujących się obok biblioteki.
  Image
 2. Sposób działania:
  • Losowane są 4 wyzwania.
  • Wyzwania są aktywowane w momencie sprawdzenia ich na tablicy.
  • Wyzwania można ukończyć do następnego zapisu serwera.
  • Im więcej wyzwań zostanie ukończonych, tym większa szansa na dodatkową nagrodę.
  • Odebranie nagrody jest możliwe raz dziennie po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania.
  • Po odebraniu nagrody, niezaliczone wyzwania będą nadal możliwe do zaliczenia, lecz nie dają żadnych korzyści.
  • NPC Qusto znajduje się w bibliotece.
 3. Wyzwania:
  • Zabij 500 potworów.
  • Przynieś przedmioty i uzbieraj 300 punktów - Listę przedmiotów wraz z punktami można sprawdzić u NPC.
  • Wytwórz 20 przedmiotów.
  • Ulepsz 80 przedmiotów.
  • Wykonaj 3 taski.
  • Wytwórz 3 potrawy.
  • Oskóruj 300 potworów.
  • Wyłów 500 ryb.
  • Zabij 2 bossy.
  • Zadaj 250.000 obrażeń.
  • Wydobądź 75 minerałów.
 4. Możliwe nagrody:
  Wykonane wyzwania: 1/4
  Show
  • Image 10x platinum coin
  • Image 3x small diamond
  • Image 5x chicken feather
  • Image 3x heaven blossom
  • Image 3x bear paw
  • Image 3x wolf paw
  • Image 3x iron ore
  • Image 3x minotaur leather
  • Image 3x honeycomb
  • Image 3x turtle shell
  Wykonane wyzwania: 2/4
  Show
  • Image 20x platinum coin
  • Image 10x viper star
  • Image 15x chicken feather
  • Image 5x small diamond
  • Image 1x rusty legs (common)
  • Image 1x rusty armor (common)
  • Image 7x heaven blossom
  • Image 5x turtle shell
  • Image 5x iron ore
  • Image 5x bear paw
  • Image 5x wolf paw
  • Image 5x minotaur leather
  • Image 5x honeycomb
  • Image 3x brown piece of cloth
  • 5% do następnego poziomu
  • Image 5x fish fin
  • Image 5x ape fur
  Wykonane wyzwania: 3/4
  Show
  • Image 30x platinum coin
  • Image 7x small diamond
  • Image 7x turtle shell
  • Image 7x iron ore
  • Image 7x bear paw
  • Image 7x wolf paw
  • Image 7x minotaur leather
  • Image 7x honeycomb
  • Image 3x green piece of cloth
  • Image 3x yellow piece of cloth
  • Image 5x brown piece of cloth
  • Image 1x pacc rune (7 dni)
  • 5% do następnego poziomu
  • Image 1x crystal coin
  • Image 7x fish fin
  • Image 7x ape fur
  • Image 1x ankh
  • Image 1x stamina potion
  • Image 1x flask of rust remover
  • Image 1x minotaur trophy
  • Image 1x pacc rune (30 dni)
  • Image 1x fire sword schema
  • Image 1x fire axe schema
  • Image 1x enchanted staff schema
  Wykonane wyzwania: 4/4
  Show
  • Image 50x platinum coin
  • Image 10x fish fin
  • Image 10x ape fur
  • Image 10x turtle shell
  • Image 10x iron ore
  • Image 10x bear paw
  • Image 10x wolf paw
  • Image 10x minotaur leather
  • Image 10x honeycomb
  • Image 3x blue piece of cloth
  • Image 5x green piece of cloth
  • Image 5x yellow piece of cloth
  • Image 7x brown piece of cloth
  • Image 1x red surprise bag
  • Image 1x flash of rust remover
  • Image 1x stamina potion
  • Image 1x soul stone
  • Image 1x huge of crude iron
  • Image 1x sniper gloves
  • Image 1x bottle of bug milk
  • Image 3x crystal coin
  • 10% do następnego poziomu
  • Image 1x piece of hell steel
  • Image 1x piece of royal steel
  • Image 1x piece of draconian steel
  • Image 1x rusty helmet (semi-rare)
  • Image 1x rusty armor (semi-rare)
  • Image 1x rusty legs (semi-rare)
  • Image 1x fur backpack
  • Image 1x camouflage backpack
  • Image 1x deer trophy
  • Image 1x pacc rune (30 dni)
  • Image 1x jewelled backpack
  • Image 1x moon backpack
  • Image 1x wolf trophy
  • Image 1x orc trophy
  • Image 1x northern star schema
  • Image 1x dreaded cleaver schema
  • Image 1x thaian sword schema
  • Image 1x life ring schema
  Jak zostało wspomniane wyżej, odebranie nagrody jest możliwe po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania. W momencie kiedy gracz posiada wykonanych więcej wyzwań, bazowa szansa (10%) na dodatkową nagrodę wzrasta wraz z liczbą wykonanych wyzwań, czyli pierwsze ukończone wyzwanie pozwala na odebranie nagrody, natomiast wykonanie każdego kolejnego zwiększa tą bazową szansę o pewien %.

Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 1:14 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej
 1. Active challenges
  Actual active challenges can be checked in quest log or on one of blackboards near library.
  Image
 2. How it works:
  • 4 challenges are drawn.
  • Challenges are active after checking them on blackboard.
  • Challenges can be done only before next server save.
  • More challenges done, better chance to got additional reward.
  • Collecting a reward is only available one time per day after completing minimum one challenge.
  • After claim a reward, challenges that are not complete will be available to complete, but without benifits.
  • NPC Qusto is located in library.
 3. Challenges:
  • Kill 500 monsters.
  • Bring items and collect 300 points - List of items and points is available from NPC.
  • Create 20 items.
  • Upgrade 80 items.
  • Complete 3 tasks.
  • Create 3 dishes.
  • Try to skin 300 monsters.
  • Fish out 500 fishes.
  • Kill 2 bossess.
  • Deal 250.000 damage.
  • Mine 75 minerals.
 4. Possible rewards:
  Completed challenges: 1/4
  Show
  • Image 10x platinum coin
  • Image 3x small diamond
  • Image 5x chicken feather
  • Image 3x heaven blossom
  • Image 3x bear paw
  • Image 3x wolf paw
  • Image 3x iron ore
  • Image 3x minotaur leather
  • Image 3x honeycomb
  • Image 3x turtle shell
  Completed challenges: 2/4
  Show
  • Image 20x platinum coin
  • Image 10x viper star
  • Image 15x chicken feather
  • Image 5x small diamond
  • Image 1x rusty legs (common)
  • Image 1x rusty armor (common)
  • Image 7x heaven blossom
  • Image 5x turtle shell
  • Image 5x iron ore
  • Image 5x bear paw
  • Image 5x wolf paw
  • Image 5x minotaur leather
  • Image 5x honeycomb
  • Image 3x brown piece of cloth
  • 5% to next level
  • Image 5x fish fin
  • Image 5x ape fur
  Completed challenges: 3/4
  Show
  • Image 30x platinum coin
  • Image 7x small diamond
  • Image 7x turtle shell
  • Image 7x iron ore
  • Image 7x bear paw
  • Image 7x wolf paw
  • Image 7x minotaur leather
  • Image 7x honeycomb
  • Image 3x green piece of cloth
  • Image 3x yellow piece of cloth
  • Image 5x brown piece of cloth
  • Image 1x pacc rune (7 dni)
  • 5% to next level
  • Image 1x crystal coin
  • Image 7x fish fin
  • Image 7x ape fur
  • Image 1x ankh
  • Image 1x stamina potion
  • Image 1x flask of rust remover
  • Image 1x minotaur trophy
  • Image 1x pacc rune (30 dni)
  • Image 1x fire sword schema
  • Image 1x fire axe schema
  • Image 1x enchanted staff schema
  Completed challenges: 4/4
  Show
  • Image 50x platinum coin
  • Image 10x fish fin
  • Image 10x ape fur
  • Image 10x turtle shell
  • Image 10x iron ore
  • Image 10x bear paw
  • Image 10x wolf paw
  • Image 10x minotaur leather
  • Image 10x honeycomb
  • Image 3x blue piece of cloth
  • Image 5x green piece of cloth
  • Image 5x yellow piece of cloth
  • Image 7x brown piece of cloth
  • Image 1x red surprise bag
  • Image 1x flash of rust remover
  • Image 1x stamina potion
  • Image 1x soul stone
  • Image 1x huge of crude iron
  • Image 1x sniper gloves
  • Image 1x bottle of bug milk
  • Image 3x crystal coin
  • 10% to next level
  • Image 1x piece of hell steel
  • Image 1x piece of royal steel
  • Image 1x piece of draconian steel
  • Image 1x rusty helmet (semi-rare)
  • Image 1x rusty armor (semi-rare)
  • Image 1x rusty legs (semi-rare)
  • Image 1x fur backpack
  • Image 1x camouflage backpack
  • Image 1x deer trophy
  • Image 1x pacc rune (30 dni)
  • Image 1x jewelled backpack
  • Image 1x moon backpack
  • Image 1x wolf trophy
  • Image 1x orc trophy
  • Image 1x northern star schema
  • Image 1x dreaded cleaver schema
  • Image 1x thaian sword schema
  • Image 1x life ring schema
  As mentioned above, collecting a reward is possible after completing minimum one challenge. At the moment when player has done more challenges, base chance (10%) for additional reward is raising with every completed challenge, so first completed challenge give possibillity to collect reward. Completed more challenges will raise chance to additional reward by certain %.

Locked