Losowania lotto / Lotto lottery

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Losowania lotto / Lotto lottery

Post by Tugaon » Wed Apr 04, 2018 11:11 pm

For English version click here
 1. Zasady:
  • O 21:00 każdego dnia są losowane 3 liczby.
  • Los musi zostać kupiony przed godziną losowania tzn. przed 21:00.
  • Gracz musi posiadam minimum poziom 16.
  • Czas na odebranie nagrody jest od godziny losowania do zapisu serwera tj. od 21:00 do 06:00/07:00.
  • Gracz musi posiadać 500 gp.
  • Gracz musi podać 3 cyfry, które się nie powtarzają z zakresu 1-10 włącznie.
  • Gracz może kupić tylko 1 los na postać.
  • Wyniki losowania można poznać w grze od NPC lub na stronie: Kliknij Tutaj!
 2. Nagrody:
  • 1 odgadnięta liczba - 10 pkt do sklepu oraz 1k gp.
  • 2 odgadnięte liczby - 100 pkt do sklepu oraz 3k gp.
  • 3 odgadnięte liczby - 1,5k pkt do sklepu, 60k gp oraz Image winning lottery ticket potrzebny do jednego z addonów.
 3. Gdzie znajdę NPC?
  NPC znajduje się na wyspie Świętego Mikołaja na którą dostać się można statkiem.
  Image

Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Losowania lotto / Lotto lottery

Post by Tugaon » Sat Apr 07, 2018 5:29 pm

 1. Rules:
  • At 21:00 every day 3 numbers are drawn.
  • You must buy the ticket before the lottery starts - 21:00.
  • Player must have minimum level 16.
  • Time to collect reward from lottery is from lottery start to nearest server save - from hours 21:00 to 06:00/07:00.
  • Player must have 500 gp.
  • Player must choose 3 numbers. Numbers must be unique from 1 to 10.
  • Player can buy only one ticket per character.
  • Lottery results can be found in game after asking NPC or on the server site: Click here!
 2. Rewards:
  • 1 guessed number - 10 points to shop and 1k gp.
  • 2 guessed number - 100 points to shop and 3k gp.
  • 3 guessed number - 1,5k points to shop, 60k gp and Image winning lottery ticket needed to one of addons.
 3. Where is NPC?
  NPC is located on the Santa Claus island. You can travel there using ship.
  Image

Locked