Discord bots

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 59
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Discord bots

Post by gubihe » Sat Sep 01, 2018 3:06 pm

For English version click here

Witam. Na serwerze oprócz standardowych metod komunikacji posiadamy założony czat Discorda. Aby jeszcze efektywniej zarządzać serwerem i być bliżej potrzeb graczy dodaliśmy dwa boty.

Pierwszy z nich jest spięty z kanałem Game-chat wewnątrz gry. Dzięki niemu każdy może być na bieżąco z tym, co dzieje się na serwerze bez konieczności bycia zalogowanym w grze. Wiadomości przekazywane są natychmiastowo, a dodatkowo członkowie supportu serwera mają możliwość pisania wiadomości na tym kanale co skutkuje pojawianiem się tego w grze, więc w każdej chwili mogą pomóc potrzebującym graczom.

Image

Drugi z botów dostarcza informacji graczom na temat wielu aspektów gry. Pełna listę komend jest dostępna pisząc !help na kanale #info-bot.

Image

Bot dostarcza informacje na temat serwera, mapy, questów, ale także informacji o graczach, czy loocie danego potworka.

Image

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 59
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Discord bots

Post by gubihe » Sat Sep 01, 2018 3:09 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello. On the server, in addition to the standard methods of communication, we have a Discord chat. To manage the server even more effectively and to be closer to the needs of the players, we have added two bots.

The first one is connected with the in-game Game-chat channel. With it, everyone can be up to date with what is happening on the server without having to be logged in to the game. Messages are forwarded immediately, and in addition, server support members are able to write messages on this channel, which results in the appearance of this in the game, so they can help the needy players anytime.

Image

The second bot provides information to players on many aspects of the game. A full list of commands is available by writing !help on the #info-bot channel.

Image

Bot provides information about the server, maps, quests, but also information about players, or the drop of a given monster.

Image

Locked