Mining + Smithing

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 30
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Mining + Smithing

Post by gubihe » Fri Aug 31, 2018 10:42 pm

For English version click here

Witam w poradniku dotyczącym craftowania przedmiotów na który składają się dwa niezależne mechanizmy - miningu i smithingu.

Pierwszy z nich - mining - to wydobywanie 4 rodzajów minerałów z kryształowych skał, które pojawiają się losowo na ścianach w kilku jaskiniach. Do wydobycia są następujące minerały wraz z odpowiadającymi im kryształami:
  • iced soil Image z Image i Image
  • nautral matter Image z Image i Image
  • energy soil Image z Image i Image
  • natural soil Image z Image i Image
Z mniejszych kryształów (takich jak Image) można wydobyć 1 lub 2 minerały, natomiast z większych 2 lub 3. Może się zdarzyć, że gracz nic nie otrzyma, a szansa na wydobycie rośnie wraz ze skillem miningu. Wydobycie minerałów z mniejszych kryształów jest nagradzane 2 punktami do umiejętności a z większego 5 punktami. Aby utrudnić kopanie minerałów, każde wydobycie zmniejsza ilość souli o 1, a gdy gracz nie ma żadnego, dalsze kopanie nie jest możliwe. Dodatkowo, mniejsze kryształy umożliwiają tylko jedną próbę wydobycia, natomiast większe aż 3. Oznacza to, że z większego kryształu można pozyskać maksymalnie 9 minerałów, a z mniejszego 2.

Image

Do wydobywania minerałów można używać zwykłego picka, a akcjom towarzyszą odpowiednie animacje. Kryształ po zniszczeniu pojawia się po pewnym czasie w innym miejscu tej samej jaskini, w tej samej lub innej formie (wielkości i typie). Aby jednak rozpocząć przygodę z kopaniem należy wykonać quest u odpowiedniego NPC, który wprowadzi gracza w tajniki pozyskiwania minerałów.

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 30
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Mining + Smithing

Post by gubihe » Sat Sep 01, 2018 4:43 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Welcome in tutorial where you can find informations about crafting items. There are two independent mechanics - mining and smithing.

First of them - mining - it's a extraction 4 types of minerals from crystal rocks. These rocks spawns randomly on walls in a few caves.
You can extract minerals from those crystals:
  • iced soil Image z Image i Image
  • nautral matter Image z Image i Image
  • energy soil Image z Image i Image
  • natural soil Image z Image i Image
From smaller crystals (like Image) you can extract 1-2 minerals, but from larger 2-3 minerals. There is a chance that player will got nothing. Chance to extract is raising with mining skill. Smaller crystals gives 2 points to skill and larger 5 points. Extraction is difficult, because every extraction takes 1 soul point and when player don't have any soul points then extraction is unvalaible. Smaller crystals have 1 try to extraction, larger have 3 - that means you can extract from larger crystals maximum 9 minerals, small maximum 2.

Image
To extract minerals you can use pick. When extracting there will be special animations. Crystal after destroy will spawn in the same cave, but in diffrent place and in the same or diffrent form (size and type). To start adventure in mining you need to do a quest.

Locked