Casty / Casts

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Casty / Casts

Post by Tugaon » Thu Apr 05, 2018 10:40 am

For English version click here
 1. Co to jest?
  Casty to inaczej transmisja na żywo naszej gry. Dzięki temu możemy zobaczyć grę innych graczy w kliencie Tibi.
 2. Jak zacząć castować?
  • W celu oglądania castów należy podczas logowania zostawić pola na login i hasło puste. Można również sprawdzić listę castów: Kliknij Tutaj!
   Image
  • Po zalogowaniu się do gry mamy możliwość użyć komendy !cast, która wyświetli wszystkie informacje.
   Image
  • Po włączeniu casta mamy możliwość ustawienia hasła, opisu, zobaczenia oglądających, zobaczenia wyciszonych, kickować, mutować lub banować oglądających.
   Image Image
  • Kolejną możliwością jest zmiana nicku podczas oglądania. Domyślnie jest to Spectator nr, gdzie pod nr jest numer oglądającego.
   Image Image
  • Cast można zakończyć w każdej chwili co spowoduje rozłączenie wszystkich oglądających.

Tugaon
Site Admin
Posts: 41
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Casty / Casts

Post by Tugaon » Sat Apr 07, 2018 5:28 pm

 1. What it is?
  Casts is a live transmitting our game. With this option we can see a game of other players.
 2. How to start?
  • If you want to watch cast, just leave login and password as empty. You can check list of casts on website: Click Here!
   Image
  • After log in to game we can use command: !cast to show all informations.
   Image
  • When your cast started then you can set password, description, check list of viewers, check muted viewers, kick viewers, mute viewers or ban viewers.
   Image Image
  • You can change nickname too. By default it's Spectator number, where number it's viewer number.
   Image Image
  • Cast can be closed at every moment and this option will disconnect all viewers.

Locked