Taski / Tasks

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Taski / Tasks

Post by Tugaon » Thu Apr 05, 2018 10:30 am

For English version click here
 1. Co to jest?
  Są to dzienne misje za które zdobywamy reputację u NPC Volvig. W zależności od poziomu trudności dostajemy określoną liczbę doświadczenia i złota. Taski są podzielone na 4 poziomy trudności: easy, medium, hard, titan. Po zdobyciu określonej ilości reputacji mamy możliwość walki z bossem.
 2. Zmiana % expa względem levela
  Im wyższy level, tym mniej procent otrzymuje się za task. Kalkulator dostępny na Wiki.
 3. Zasady:
  • Task można zabrać tylko raz na 22h 30 min.
  • Z bossem można walczyć raz na 2 dni.
  • Gracz musi przynieść określoną liczbę przedmiotów - możliwe przynoszenie częściowej ilości.
  • Gracz musi zabić określoną liczbę potworów.
  • Mnożnik tasków odblokowuje się po osiągnięciu 20 punktów i rośnie co 10 punktów o x1. Zaczynając na 20 punktach od x2 do max x10.
  • Maksymalnie można mieć aktywne 3 zadania.
  • W każdej chwili można zrezygnować z jakiegoś zadania. - Zadanie zostaje wyzerowane, co oznacza, ze po jego ponownym starcie będzie liczone od zera!
  • Informacje o przyjętych zadaniach lub randze można sprawdzić komendą: !tasks, !tasks rank, !tasks check, !tasks boss, !tasks cost.
   Image
  • Nagrodą za zabicie określonej liczby potworów jest 10% od wartości doświadczenia jakie gracz zdobył podczas jego wykonywania.
   Image
  • Nagrodą za dostarczenie odpowiedniej ilości przedmiotów jest 120% wartości przedmiotów podczas sprzedaży u NPC Toma oraz od 2% do 8% punktów doświadczenia wymaganych na kolejny poziom.
   Image
 4. Gdzie rozpocząć?
  NPC Volvig znajduje się na wyspie Glacius zaraz obok statku.

  Image

Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Taski / Tasks

Post by Tugaon » Sat Apr 07, 2018 5:28 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej
 1. What it is?
  It's daily mission to gain reputation from NPC Volvig. Every mission level have other amount of gold and experience to gain. Tasks are separated to 4 levels: easy, medium, hard, titan. After obtaining specific amount of reputation we gain possibility to fight with boss.
 2. Experience % change with specific level
  Higher level, lower percent reward for experience. Calculator available on Wiki.
 3. Rules:
  • Task can be accepted only one time per 22 hours 30 minutes.
  • Boss fight can be accepted only one time per 2 days.
  • Player must bring specific amount of items - can be split into pieces.
  • Player must kill specific amount of monsters.
  • Task multiplier will be available after 20 points and will increase with every 10 points by x1. Beginning at 20 points from x2 to max x10.
  • Player can have accepted only 3 tasks at the same time.
  • At every moment task can be cancelled. - Task will be reset, so after accepting this task again you must start from beggining!
  • Informations about accepting tasks or current rank can be checked using commands: !tasks, !tasks rank, !tasks check, !tasks boss, !tasks cost.
   Image
  • Reward for killing specific amount of monsters is 10% exp from gained task exp.
   Image
  • Reward for bringing specific amount of items is 120% gold from value of all bringed items after selling them to NPC Tom and from 2% to 8% exp points needed for next level.
   Image
 4. Where to start?
  NPC Volvig is on Glacius island near ship.
  Image

Locked