Wyzwania / Challenges

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 40
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 12:59 pm

For English version click here
 1. Aktywne wyzwania
  Aktualnie aktywne wyzwania można sprawdzić w questlogu, bądź na jednej z tablic znajdujących się obok biblioteki.
  Image
 2. Sposób działania:
  • Losowane są 4 wyzwania.
  • Wyzwania są aktywowane w momencie sprawdzenia ich na tablicy.
  • Wyzwania można ukończyć do następnego zapisu serwera.
  • Im więcej wyzwań zostanie ukończonych, tym większa szansa na dodatkową nagrodę.
  • Odebranie nagrody jest możliwe raz dziennie po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania.
  • Po odebraniu nagrody, niezaliczone wyzwania będą nadal możliwe do zaliczenia, lecz nie dają żadnych korzyści.
  • NPC Qusto znajduje się w bibliotece.
 3. Wyzwania:
  • Zabij 500 potworów.
  • Przynieś przedmioty i uzbieraj 300 punktów - Listę przedmiotów wraz z punktami można sprawdzić u NPC.
  • Wytwórz 20 przedmiotów.
  • Ulepsz 80 przedmiotów.
  • Wykonaj 3 taski.
  • Wytwórz 3 potrawy.
  • Oskóruj 300 potworów.
  • Wyłów 500 ryb.
  • Zabij 2 bossy.
  • Zadaj 250.000 obrażeń.
  • Wydobądź 75 minerałów.
 4. Możliwe nagrody:
  • Wykonane wyzwania: 1/4
   10x platinum coin, 3x small diamond, 5x chicken feather, 3x heaven blossom, 3x bear paw, 3x wolf paw, 3x iron ore, 3x minotaur leather, 3x honeycomb, 3x turtle shell
  • Wykonane wyzwania: 2/4
   20x platinum coin, 10x viper star, 15x chicken feather, 5x small diamond, 1x rusty item (common), 7x heaven blossom, 5x turtle shell, 5x iron ore, 5x bear paw, 5x wolf paw, 5x minotaur leather, 5x honeycomb, 3x brown piece of cloth
  • Wykonanie wyzwania: 3/4
   30x platinum coin, 7x small diamond, 7x turtle shell, 7x iron ore, 7x bear paw, 7x wolf paw, 7x minotaur leather, 7x honeycomb, 3x green piece of cloth, 3x yellow piece of cloth, 5x brown piece of cloth, 1x pacc rune (7 dni), 5% do następnego poziomu, 1x crystal coin, 7x fish fin, 7x apre fur, 1x ankh, 1x stamina potion, 1x flask of rust remover, 1x minotaur trophy, 1x pacc rune (30 dni), 1x fire sword schema, 1x fire axe schema, 1x enchanted staff schema
  • Wykonane wyzwania: 4/4
   50x platinum coin, 10x fish fin, 10x ape fur, 10x turtle shell, 10x iron ore, 10x bear paw, 10x wolf paw, 10x minotaur leather, 10x honeycomb, 3x blue piece of cloth, 5x green piece of cloth, 5x yellow piece of cloth, 7x brown piece of cloth, 1x red surprise bag, 1x flash of rust remover, 1x stamina potion, 1x soul stone, 1x huge of crude iron, 1x sniper gloves, 1x bottle of bug milk, 3x crystal coin, 10% do następnego poziomu, 1x piece of hell steel, 1x piece of royal steel, 1x piece of draconian steel, 1x rusty item (semi-rare), 1x fur backpack, 1x camouflage backpack, 1x deer trophy, 1x pacc rune (30 dni), 1x jewelled backpack, 1x moon backpack, 1x wolf trophy, 1x orc trophy, 1x northern star schema, 1x dreaded cleaver schema, 1x thaian sword schema, 1x life ring schema
  Jak zostało wspomniane wyżej, odebranie nagrody jest możliwe po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania. W momencie kiedy gracz posiada wykonanych więcej wyzwań, bazowa szansa (10%) na dodatkową nagrodę wzrasta wraz z liczbą wykonanych wyzwań, czyli pierwsze ukończone wyzwanie pozwala na odebranie nagrody, natomiast wykonanie każdego kolejnego zwiększa tą bazową szansę o pewien %.

Tugaon
Site Admin
Posts: 40
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 1:14 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej
 1. Active challenges
  Actual active challenges can be checked in quest log or on one of blackboards near library.
  Image
 2. How it works:
  • 4 challenges are drawn.
  • Challenges are active after checking them on blackboard.
  • Challenges can be done only before next server save.
  • More challenges done, better chance to got additional reward.
  • Collecting a reward is only available one time per day after completing minimum one challenge.
  • After claim a reward, challenges that are not complete will be available to complete, but without benifits.
  • NPC Qusto is located in library.
 3. Challenges:
  • Kill 500 monsters.
  • Bring items and collect 300 points - List of items and points is available from NPC.
  • Create 20 items.
  • Upgrade 80 items.
  • Complete 3 tasks.
  • Create 3 dishes.
  • Try to skin 300 monsters.
  • Fish out 500 fishes.
  • Kill 2 bossess.
  • Deal 250.000 damage.
  • Mine 75 minerals.
 4. Possible rewards:
  • Completed challenges: 1/4
   10x platinum coin, 3x small diamond, 5x chicken feather, 3x heaven blossom, 3x bear paw, 3x wolf paw, 3x iron ore, 3x minotaur leather, 3x honeycomb, 3x turtle shell
  • Completed challenges: 2/4
   20x platinum coin, 10x viper star, 15x chicken feather, 5x small diamond, 1x rusty item (common), 7x heaven blossom, 5x turtle shell, 5x iron ore, 5x bear paw, 5x wolf paw, 5x minotaur leather, 5x honeycomb, 3x brown piece of cloth
  • Completed challenges: 3/4
   30x platinum coin, 7x small diamond, 7x turtle shell, 7x iron ore, 7x bear paw, 7x wolf paw, 7x minotaur leather, 7x honeycomb, 3x green piece of cloth, 3x yellow piece of cloth, 5x brown piece of cloth, 1x pacc rune (7 days), 5% to next level, 1x crystal coin, 7x fish fin, 7x apre fur, 1x ankh, 1x stamina potion, 1x flask of rust remover, 1x minotaur trophy, 1x pacc rune (30 days), 1x fire sword schema, 1x fire axe schema, 1x enchanted staff schema
  • Completed challenges: 4/4
   50x platinum coin, 10x fish fin, 10x ape fur, 10x turtle shell, 10x iron ore, 10x bear paw, 10x wolf paw, 10x minotaur leather, 10x honeycomb, 3x blue piece of cloth, 5x green piece of cloth, 5x yellow piece of cloth, 7x brown piece of cloth, 1x red surprise bag, 1x flash of rust remover, 1x stamina potion, 1x soul stone, 1x huge of crude iron, 1x sniper gloves, 1x bottle of bug milk, 3x crystal coin, 10% to next level, 1x piece of hell steel, 1x piece of royal steel, 1x piece of draconian steel, 1x rusty item (semi-rare), 1x fur backpack, 1x camouflage backpack, 1x deer trophy, 1x pacc rune (30 days), 1x jewelled backpack, 1x moon backpack, 1x wolf trophy, 1x orc trophy, 1x northern star schema, 1x dreaded cleaver schema, 1x thaian sword schema, 1x life ring schema
  As mentioned above, collecting a reward is possible after completing minimum one challenge. At the moment when player has done more challenges, base chance (10%) for additional reward is raising with every completed challenge, so first completed challenge give possibillity to collect reward. Completed more challenges will raise chance to additional reward by certain %.

Locked