Tetris

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Tetris

Post by gubihe » Fri Oct 22, 2021 12:10 am

For English version click here

Witam.

Aby rozpocząć grę w Tetrisa, należy udać się na Holiday Island, podejść do NPC Hoaxette i po przywitaniu napisać "tetris".

Image

NPC w odpowiedzi pyta czy gracz od razu chce przejść do gry, przeczytać niniejszy tutorial lub obejrzeć przykładową grę (film na końcu tego poradnika). W naszej wersji Tetrisa obowiązują globalne zasady (opisane m.in. tu https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetris#Rozgrywka) - plansza ma wymiary 10 kratek szerokości na 20 kratek wysokości, a figury losowane są ze zbioru "liter" I, T, O, L, J, S oraz Z.

Image

Przy każdej nowej figurze (tetrimino - geometryczny kształt złożony z czterech kwadratów) na planszy nad graczem pojawia się informacja o aktualnym oraz kolejnym bloku.

Image

Gracz zapełniając dolną krawędź otrzymuje po 1 punkcie za każdą pełną linię, co jest sygnalizowane obok każdej z nich oraz w podsumowaniu nad graczem.

Image Image

Figury przemieszczają się w dół co 2 sekundy, a co 8 punktów gra przyspiesza o 1/10 sekundy - a więc "speed: 1" oznacza prędkość przemieszczania się o 1,9 sekundy, "speed: 10" o 1 sekundę aż do ustalonej maksymalnej wartości "speed: 19" kiedy ruch jednej figury następuje co 0,1 sekundy.

Image Image

Gra trwa aż do momentu, w którym z braku miejsca przy górnej krawędzi żadna nowa figura nie będzie mogła pojawić się na planszy.

Image

Sterowanie blokami na boki odbywa się za pomocą wykonywania obrotów za pomocą CTRL + strzałka w lewo lub prawo, a przyspieszanie figury za pomocą CTRL + strzałka w górę lub dół. Obrót figury o 90 stopni w lewo wykonuje się za pomocą klawisza ESC. Wkrótce po zakończonej rozgrywce będzie aktualizowany ranking dostępny tutaj.


Powodzenia w grze! :)

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Tetris

Post by gubihe » Fri Oct 22, 2021 4:48 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello.

To start playing Tetris, go to Holiday Island, approach NPC Hoaxette and write "tetris" after greeting.

Image

The NPC asks if the player wants to go to the game right away, read this tutorial or watch an example game (video at the end of this guide). In our version of Tetris, global rules apply (described for example here https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris#Gameplay) - the board is 10 tiles wide by 20 tiles high, and the figures are drawn from the set of "letters" I, T, O, L, J, S and Z.

Image

With each new figure (tetrimino - a geometric shape composed of four squares), information about the current and the next block appears on the board above the player.

Image

The player filling the bottom edge gets 1 point for each full line, which is signaled next to each line and in the summary above the player.

Image Image

The figures move down every 2 seconds, and every 8 points the game speeds up by 1/10 second - so "speed: 1" means movement speed by 1.9 seconds, "speed: 10" by 1 second up to the set maximum "speed: 19" values ​​when one figure moves every 0.1 seconds.

Image Image

The game continues until the moment when no new figure can appear on the board due to lack of space at the top edge.

Image

You can control the blocks sideways by rotating with CTRL + left or right arrow, and accelerating the figure with CTRL + up or down arrow. The rotation of the figure by 90 degrees to the left is performed using the ESC key. Soon after the game is over, the ranking will be updated.


Good luck in the game! :)

Locked